Day: May 7, 2021

ประกันภัยรถจักรยานยนต์
#Blog

ประกันภัยประกันภัยรถจักรยานยนต์มีกี่รูปแบบ แตกต่างกันอย่างไร?

ในปัจจุบันรถจักรยานยนต์มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทำให้สภาพการจราจรหนาแน่นและทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ อยู่บ่อยครั้ง การทำประกันภัยรถจักรยานยนต์จึงถือเป็นแนวทางในการเข้ามาช่วยบรรเทาแบ่งเบาความเสียหาย หรือความสูญเสียให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันอุบัติภัยอันเกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์ รูปแบบของการประกันภัยรถจักรยานยนต์ 1. ประกันภัยรถจักรยานยนต์ชั้น 1 เป็นประกันที่มีความคล้ายกับประกันรถยนต์เพราะให้ความคุ้มครองมากที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุ้มครองคู่กรณี, ผู้เอาประกัน รับผิดชอบต่อชีวิตและร่างกาย, ทรัพย์สิน และค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองกรณีรถสูญหาย คุ้มครองกรณีไฟไหม้ คุ้มครองกรณีรถลื่นล้มเอง ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุและไม่มีคู่กรณี มีค่าเสียหายส่วนแรก (ยอดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบริษัท) โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทประกันนั้นจะรับทำประกันภัยรถจักรยานยนต์ชั้น 1 เฉพาะรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปีและเครื่องยนต์ 250cc ขึ้นไปเท่านั้น 2. ประกันภัยรถจักรยานยนต์ชั้น 2+ เป็นประกันรถมอเตอร์ไซค์ที่มีความคุ้มครองคล้ายกับประกันชั้น 1  คุ้มครองคู่กรณี รับผิดชอบต่อชีวิตและร่างกาย, ทรัพย์สิน และค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองกรณีรถสูญหาย […]